تا حالا چند بار با همچین صحنه‌هایی مواجه شدید؟!!!       


توقف در وسط خیابان


همین حالا از درایورشو دیدن کنید:

درایورشو

متفاوت‌ترین و کامل‌ترین منبع برای آموزش و آزمون آیین نامه رانندگی