می دونید به چی می‌گیم نقص فنی؟

به هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که باعث به وجود اومدن شرایط زیر بشه، نقص فنی می‌گیم:
  • کاهش ضریب ایمنی در رانندگی
  • افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا
  • آلودگی بیش از حد مجاز صدا

طبق قانون، موارد زیر نقص فنی محسوب میشن:
  1. نداشتن چراغ های جلو و عقب
  2. نامیزان بودن چرخ های جلو و یا فرمان
  3. حساس و میزان نبودن ترمز پایی
  4. نداشتن آج در سطح اتکا لاستیک چرخ
  5. نداشتن برف پاک کن در بارندگی
  6. نداشتن زنجیر چرخ در یخبندان
  7. دود کردن


کتاب آیین نامه رانندگی جدید